Standardkontrakt for salg av dyr

Standardkontrakt

NZBs standardkontrakt for salg av dyr gjelder forbrukerkjøp av levende dyr fra zoobutikk til forbruker, og er utarbeidet av NZBs advokat i samarbeid med styret og generalsekretæren. Kontrakten må skrives ut i to eksemplarer, et til hver av selger og kjøper. Begge eksemplarer må signeres. Helst skal kontrakten skrives ut tosidig på ett ark. Dersom det ikke er mulig, er det viktig at både side 1 og side 2 signeres. Kontrakten kan lagres på din PC i delvis utfylt stand, slik at egne firmaopplysninger ikke behøves fylt ut på ny hver gang.

Det er viktig at du leser gjennom veiledningen før du begynner å bruke kontrakten. Veiledning og elektronisk utfyllbar kontrakt er tilgjengelig for medlemmer ved henvendelse til NZBs sekretariat på info@nzb.no.

NZBs kjopekontrakt