Skjemaer for salg av legemidler til akvariefisk

Skjemaer for salg av legemidler til akvariefisk:

Forskrift om omsetning mv. av reseptfrie legemidler utenom apotek (FOR-2003-08-14-1053) spesifiserer at legemidler til akvariefisk kun er tillatt å selge gjennom dyreforretninger (jfr. §2, andre ledd), og da på strenge, spesifiserte vilkår. NZB har utarbeidet flere dokumenter for å hjelpe bransjen til å oppfylle disse kravene. Dokumentene kan benyttes slik de er eller tilpasses etter den enkelte butikks forutsetninger og behov. NZBs skjemaer omfatter foreløpig:

  • Rutiner for salg av legemidler til akvariefisk (derunder legemiddelansvarlig, krav til selgere av legemidler, produktutvalg, oppbevaring, presentasjon og salg, tilbakekalte legemidler, legemidler som er utgått på dato, og reklamasjoner)
  • Registreringsskjema – legemiddelansvarlig og -selgere
  • Registreringsskjema for produktoversikt – legemidler

Medlemmer får tilgang til dokumentene ved å henvende seg til NZBs sekretariat; info@nzb.no