Åpner for reptilhold

Regjeringen endrer forbudet mot reptiler

Etter førti år med totalforbud mot hold av reptiler i Norge, varsler regjeringen via en pressemelding i dag (11.05.17), at den lenge etterlengtede revisjonen av ‘Forskrift om fremmedartede dyr m.v.’ trer i kraft 15. august 2017. Klikk her for å lese pressemeldingen.

Den nye forskriften vil åpne for innførsel, omsetning og hold av 19 spesifiserte arter av reptiler. Disse har blitt valgt ut etter en lang prosess med evaluering både av Miljødirektoratet og Mattilsynet. Det er også utarbeidet omfattende faglige rapporter både av Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (Risikovurdering, 2011, 124 sider) og Norsk institutt for naturforskning (Vurdering, 2012, 54 sider).

Til sist har saken vært gjennom to grundige høringsprosesser som begge konkluderte med anbefaling av å åpne for hold av reptilene. Les Mattilsynets høringssammenstilling fra mai 2016 her; og Miljødirektoratets tilråding fra desember 2016 her.

Dermed ser vi nå resultatet av en prosess som startet allerede i januar 1994, da NZB hadde den aller første kontakten med Landbruksdepartementet og Statens Dyrehelsetilsyn (senere: Mattilsynet) omkring behovet for å endre forskriften. Etterhvert ble det nedsatt en arbeidsgruppe som gjorde grunnarbeidet for en liberailsering av forbudet, og myndighetene har siden mange ganger varslet at en lovendring var snarlig forestående. Likevel tok det mer enn 23 år å komme i mål!

Til gjengjeld kan man trygt si at det knapt finnes noe annet dyrehold i Norge som har vært gjenstand for en så nitid gransking og utredning av enhver mulig hypotetisk og reell fare knyttet til dyrevelferd, naturvern og helse for dyr og mennesker. Når regjeringen nå har vedtatt for å åpne for reptilhold etter en slik lang prosess, sender det et sterkt signal om at dyrs velferd tas på alvor.  Fremfor alt viser avgjørelsen imidlertid at den nåværende norske regjeringen, i motsetning til flere av de tidligere såvel som enkelte utenlandske kolleger, baserer seg på de råd man får fra fagmiljøene, fremfor på populistiske trender og skremselspropaganda.

NZB kommer nå til å sette i gang en prosess for å informere bransjens aktører om de praktiske konsekvensene av den nye forskriften, såvel som å bidra til faglig opplæring av personell i virksomheter som ønsker å bli leverandører av disse dyrene. Vi satser på et nært samarbeid med myndighetene for å sikre at både dyrevelferd, dyrehelse og naturvernsproblematikk blir håndtert på beste måte.

Reptiler er fremragende egnet som hobbydyr, men vi er klar over at de for mange mennesker virker både fremmedartede og skremmende. Det finnes det imidlertid ingen grunn til, og vi oppfordrer alle som er i tvil eller bekymret om å lese vår artikkel «Derfor støtter NZB legalisering av reptilhold».

 

NZBs pressetalsmann i denne saken er styreleder og generalsekretær Svein A. Fosså, e-post leder@nzb.no, telefon 911 53 610.