Sett ikke dyr og planter ut i naturen!

Sett ikke dyr og planter fra dyrebutikker ut i naturen!

Nesten alt av dyr og planter som er vanlige i hobbydyrhold er fremmede for norsk natur. De kommer fra fjerne land, og hører ikke naturlig hjemme i vår norske flora og fauna. Dersom de kommer ut blant norske arter kan de ellers så uskyldige hobbydyrene forårsake stor skade.

Noen av de fremmede artene kan ha mulighet til å overleve i Norge, formere seg og bli en konkurrent til arter som naturlig hører hjemme i vår verdifulle og sårbare natur. Flere av de fremmede artene kan smitte ville norske dyr og planter med sykdommer og parasitter som de er dårlig rustet for å forsvare seg mot.

Rømningsforebygging 

Ingen krever at dyrene skal holdes innendørs under lås og slå til enhver tid, men dyreholderen er forpliktet til å sørge for at dyrene og plantene ikke kommer ut i naturen.

Anvend rømningssikre bur eller volierer dersom du tar fugler eller pattedyr ut i hagen. Hagedammer må være uten direkte eller indirekte kontakt med eller avløp til naturlige vassdrag. Alle døde dyr og planter må leveres til sikker avfallshåndtering eller destrueres ved brenning. Vann fra akvarier og dammer skal i offentlig kloakk eller desinfiseres ved varmebehandling eller klorering før det tømmes ut.

NZB setter derfor stort fokus på bransjens og hobbyenes ansvar i forbindelse med handel med og hold av fremmede arter og vier en hel seksjon av vårt nettsted til temaet «fremmede arter».

Klikk her for å lese og lære!