Lovlig reptilhold

Lovlig reptilhold?

En vurdering av Representantforslag 85 S (2017–2018) fra Norges Zoohandleres Bransjeforening (NZB)

Stortingsrepresentantene Steinar Reiten, Tore Storehaug og Olaug V. Bollestad har reist representantforslag om gjeninnføring av forbudet mot 19 reptilarter i Norge. Da dette direkte angår våre medlemmers næringsvirksomhet og våre kunders fritidsinteresser ber vi dere om å lese gjennom følgende før dere tar stilling til forslaget.

 

Last ned NZBs vurdering av forslaget