Pet Scandinavia

Pet Scandinavia

PetScandinavia er et joint venture samarbeide innenfor SPTU, Scandinavian Pet Trade Union, og produseres av Norges Zoohandleres bransjeforening og vår svenske søsterorganisasjon ZOORF.

PetScandinavia er Nordens eneste profesjonelle zoobransjetidskrift og distribueres gratis til alle profesjonelle aktører i bransjen i Norge, Sverige, Danmark og Finland. PetScandinavia er helt reklamefinanisert og alle abonnenter får det dermed gratis tilsendt. Totalopplaget ligger omkring 2.500 eksemplarer og tidskriftet kommer ut med fire nummer pr. år.

For informasjon om annonsering, kontakt oss på info@nzb.no, eller last ned vår informasjon til annonsører som PDF.

Er du næringsdrivende i den norske zoobransjen, men får ikke PetScandinavia tilsendt? Send søknad om gratis abonnement, med organisasjonsnummer og beskrivelse av virksomheten, til ovenstående epostadresse. NZB forbeholder seg retten til å avslå abonnement uten nærmere begrunnelse.

Informasjon for annonsører