NZB vedtar etisk plattform

På generalforsamlingen 1. april 2017 ble det enstemmig vedtatt å innføre en etisk plattform for Norges Zoohandleres Bransjeforening. Denne kommer i tillegg til, tydeliggjør og forsterker de etiske retningslinjer som allerede i mange år har ligget i vedtektenes §4.

I den 10-punkts plattformen fremheves foreningens og medlemmenes plikt til å arbeide for et ansvarlig dyrehold og etterleve alle lover og regler vedrørende handel med og hold av dyr.

Klikk her for å lese NZBs etiske plattform.