Nytt forbud mot reptiler?

Stortingsforslag om å gjeninnføre forbudet mot reptiler:

Stortingsrepresentantene Steinar Reiten, Tore Storehaug og Olaug V. Bollestad fra Kristelig Folkeparti har reist representantforslag (85S, 2017-2018) til Stortinget om å gjeninnføre forbudet mot 19 reptilarter i Norge. Klikk her for å gå til forslagsteksten.

Da dette direkte angår våre medlemmers næringsvirksomhet og våre kunders fritidsinteresser har NZB utarbeidet et informasjonsdokument som tydeliggjør hvor misforstått argumentasjonen i forslaget er, og hvilket slag en slik handling vil være mot en legitim næringsvei og en sunn og lærerik hobby med aktører som siden 15. august 2017 har handlet i henhold til norsk lov.


NB! Forslaget om å gjeninnføre forbudet med stemt over i Stortinget 6. mars 2018. Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og arbeiderpartiet stemte mot nytt forbud. Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt stemte for forbudsforslaget. Representantforslaget om å gjeninnføre forbudet mot reptiler ble dermed avvist av Stortinget.


 

Nedenfor er noen få hovedpunkter for hvorfor vi mener Stortinget må avvise forslaget.

 • Norske reptilholdere er helt alminnelige mennesker i alle aldere. En undersøkelse som NZB nylig gjennomførte indikerer at den typiske reptilholderen i Norge er en 32 år gammel kvinne med utdannelse fra videregående skole eller høyere.
 • Mer enn 90 % av reptilholderne har også interesse for andre dyr, og godt over halvparten holder hund og/eller katt.
 • Det finnes knapt noe annet dyrehold i Norge, inklusive i landbruket, som har vært gjenstand for så nitid gransking og utredning av enhver hypotetisk og reell fare knyttet til dyrevelferd, naturvern og helse for dyr og mennesker.
 • Zoonoser (eksempelvis Salmonella) er ikke noe som er unikt for reptiler, men reptilholdere fremstår som langt mer bevisst farene enn hva andre dyreeiere gjør.
 • NZB og hobbyreptilholdernes interesseorganisasjon Norsk Herpetologisk Forening (NHF) har nedlagt et betydelig arbeid for å sikre at kompetansen både hos salgsstedene og hos kundene blir best mulig.
 • 75,9 % av norske zoohandlere svarer i en undersøkelse at de oppfatter reptilkundenes kunnskaper som bedre enn eller like gode som hos andre dyreeiere.
 • Norske zoobutikker har allerede investert minst 7,2 millioner kroner i å tilegne seg og sine ansatte kompetanse hhv. i å bygge tilpassede salgsanlegg for levende reptiler i butikkene.
 • Artene på den norske positivlisten er valgt ut fordi de er tilgjengelig fra oppdrett i fangenskap. De fleste har blitt oppdrettet gjennom mangfoldige generasjoner, som har medført at både utseende og atferd har endret seg betydelig fra deres ville opphav.
 • Slanger som spiser gnagere kan enkelt fôres med døde dyr som kjøpes som frossenvare i zoobutikker.
  De frosne gnagerne som nå tilbys fra nær 80 % av norske zoobutikker kommer fra oppdrettsanlegg innenfor EU, spesifikt for produksjon av fôrdyr, og er underlagt kvalitets- og helsekontroll.
 • For mange mennesker er reptiler langt bedre egnet enn f.eks. hund og katt, både ut fra dyrets og menneskets behov.
 • Reptilholdet i Norge er i positiv utvikling, og så langt har vi ikke sett noen indikasjoner på at verken dyrevelferd eller folkehelse lider som følge av at dette populære dyreholdet har blitt lovlig.

Hele dokumentet (med linker til kildedokumenterkan lastes ned her.