Suksess for ZooExpo 2017

Et stort antall besøkende og flotte stander som utstillerne hadde nedlagt betydelig arbeidsinnsats og store ressurser på…
april 6, 2017/av Svein Fossa

NZB vedtar etisk plattform

På generalforsamlingen 1. april 2017 ble det enstemmig vedtatt å innføre en etisk plattform for Norges Zoohandleres Bransjeforening.…
april 6, 2017/av Svein Fossa

Heder til trofaste NZB-støttespillere

På ZooExpo-banketten 2017, lørdag 1. april hyllet en fullsatt Keppler-sal på Thon Hotel Oslo Airport Kjell Aage Reneflot…
april 5, 2017/av Svein Fossa

Medlemstilbud på nettsider

Liker du NZBs nettsider?

Nå tilbyr vår leverandør, Automedia AS, 20% rabatt på design og oppsett av nettsider til alle…
august 13, 2016/av Svein Fossa

Reptilhold

Derfor støtter NZB legalisering av reptilhold:
Selskaps- og hobbydyrhold er et betydelig og oppdragende samfunnsgode av betydning…
juni 22, 2016/av Svein Fossa

Ny rapport om akvariefiskhandel

Viltfangede akvariefisk: handelen, fordelene, fakta.
NZBs britiske søsterorganisasjon og samarbeidspartner Ornamental Aquatic…
juni 21, 2016/av Svein Fossa

Sett ikke dyr og planter ut i naturen!

Sett ikke dyr og planter fra dyrebutikker ut i naturen!
Nesten alt av dyr og planter som er vanlige i hobbydyrhold er fremmede…
juni 15, 2016/av Svein Fossa

Skjemaer for butikksalg av dyr

Skjemaer for butikksalg av dyr:
Forskrift om omsetning og midlertidig hold av dyr (FOR-2015-08-11-958) stiller en lang rekke…
juni 12, 2016/av Svein Fossa

NZB Fagseminar

Hundeernæring - myter og fakta.
Onsdag 11. mai samlet hele 62 tilhørere fra zoobransjen seg til seminar om hundeernæring…
juni 6, 2016/av Svein Fossa