Ski Akvarium as

Kontakt: Frode Arnesen
Adresse: Jernbanesvingen 6, 1400 Ski
Telefon: 64 85 91 55
E-post: ski.akvarium@gmail.com
Nettside: skiakvarium.no