EPO – European Pet Organization
EPO er paraplyorganisasjonen for de største nasjonale europeiske zoobransje-organisasjonene. Generell informasjon om organisasjonen, medlemsoversikt, informasjon om arrangementer.

FOKUS PÅ DYR
FOKUS er NZBs danske søsterorganisasjon. Generell informasjon om organisasjonen, medlemslister, pasningsveiledninger for ulike dyregrupper.

OATA – Ornamental Aquatic Trade Association
Meget aktiv britisk bransjeorganisasjonen for akvarieindustrien. Samarbeidspartner for NZB. Sidene inneholder betydelige mengder informasjon for bransjen og andre som interesserer seg for akvarier.

OFI – Ornamental Fish International
Internasjonal bransjeorganisasjon for firmaer og institusjoner/organisasjoner som direkte eller indirekte er avhengig av handelen med levende akvarieorganismer. Medlemmer i mer enn 40 land. NZB er et av de norske medlemmene. Webben inneholder opplysninger om OFIs virksomhet, medlemsliste og generell informasjon om den internasjonale handelen med akvarieorganismer.

Pet Industry Federation
Britisk bransjeorganisasjon som arbeider for å bedre standardene for kjæledyrhold og -omsetning.

PIJAC – Pet Industry Joint Advisory Council
NZBs amerikanske søsterorganisasjon og samarbeidspartner PIJAC er tilbake på nett med spenstige og informative sider. Mengder av informasjon om den amerikanske zoohandelen i særdeleshet, men også mange internasjonalt interessante saker.

PIJAC Canada
NZBs søsterorganisasjon i Canada: Pet Industry Joint Advisory Council Canada. Sider på engelsk og fransk. Generell info om organsiasjonens arbeide, medlemmer og bransjens arbeidsvilkår i Canada..

ZOORF – Zoobranschens Riksförbund
ZOORF er NZBs søsterorganisasjon i Sverige, og en viktig samarbeidspartner. Generell informasjon, medlemslister, info om ZOORFs kursvirksomhet.

ZZF – Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe
NZBs søsterorganisasjon i Tyskland. Arrangør av fagmessen Interzoo. Webben gir generell informasjon om ZZFs virksomhet og tips for både bransjen og hobbyfolk. Omfattende sider. Alt på tysk.