Kongeboa

Kongeboaen er en slangeart som det finnes mange underarter av i Mellom- og Sør-Amerika. Den er vel etablert som hobbydyr og finnes i handelen i mange underarter, hybrider og avlsformer. De ulike lokalformene og underartene av kongeboaen blir fra 1 til 3 meter som fullvoksne. De finnes også i ulike biotoper, og noen generell habitat kan vanskelig beskrives. Oftest finnes de imidlertid mellom trær og busker nær vann.

Les mer