Skjemaer for salg av legemidler til akvariefisk

Skjemaer for salg av legemidler til akvariefisk:

Forskrift om omsetning mv. av reseptfrie legemidler utenom apotek (FOR-2003-08-14-1053) spesifiserer at legemidler til akvariefisk kun er tillatt å selge gjennom dyreforretninger (jfr. §2, andre ledd), og da på strenge, spesifiserte vilkår. NZB har utarbeidet flere dokumenter for å hjelpe bransjen til å oppfylle disse kravene. Dokumentene kan benyttes slik de er eller tilpasses etter den enkelte butikks forutsetninger og behov. NZBs skjemaer omfatter foreløpig:

 • Rutiner for salg av legemidler til akvariefisk (derunder legemiddelansvarlig, krav til selgere av legemidler, produktutvalg, oppbevaring, presentasjon og salg, tilbakekalte legemidler, legemidler som er utgått på dato, og reklamasjoner)
 • Registreringsskjema – legemiddelansvarlig og -selgere
 • Registreringsskjema for produktoversikt – legemidler

Medlemmer får tilgang til dokumentene ved å henvende seg til NZBs sekretariat; info@nzb.no

Skjemaer for butikksalg av dyr

Skjemaer for butikksalg av dyr:

Forskrift om omsetning og midlertidig hold av dyr (FOR-2015-08-11-958) stiller en lang rekke krav til skriftlige rutiner for innkjøp og hold av dyr og skriftlig dokumentasjon av dette. NZB har utarbeidet flere dokumenter for å oppfylle disse kravene. De kan benyttes slik de er eller tilpasses etter den enkelte butikks forutsetninger og behov. NZBs skjemaer omfatter foreløpig:

 • Rutiner for sikring av kompetanse hos personale
 • Rutiner for innkjøp og salg av dyr i dyrebutikk
 • Rutiner for oppstalling, stell og tilsyn med pattedyr og fugler
 • Brannrutiner i dyrebutikk
 • Registreringsskjema for personalkompetanse
 • Registreringsskjema for handel med pattedyr og fugler
 • Pleieskjema for pattedyr og fugler
 • Tilsynsskjema for dyrehold
 • Standardkontrakt for dyresalg
 • Standarder for burstørrelser i dyrebutikk

Medlemmer får tilgang til dokumentene ved å henvende seg til NZBs sekretariat; info@nzb.no