Kanin

Tamkaniner er etterkommere av den europeiske villkaninen, som tilhører dyregruppen haredyr. Ville kaniner tilpasser seg årstidene ved å lage seg underjordiske tunneler og huler. Her er det er svalt og godt om sommeren og lunt om vinteren. I vill tilstand er kaniner bytte for mange rovdyr, og ved fare gjemmer de seg så fort som mulig i hulene sine.

Kaniner er såkalte kolonidyr. Ville kaniner bor i store kolonier som består av mindre grupper på to til åtte dyr. Kaninene har en rangordning seg imellom, hvor én vil være den dominante. De er også svært territorielle og forsvarer stedene de anser som sine. Selv om kaniner er sosiale dyr, vil en kanin ha behov for å trekke seg unna resten av flokken innimellom.

Kaniner er aktive og nysgjerrige dyr. De ser svært godt og har vidt syns- felt. Med de store ørene har de også utmerket hørsel i tillegg til meget god luktesans. I naturen bruker kaniner mye tid på å lete etter planter og røtter. Dyrene kommuniserer med hverandre blant annet ved hjelp av duftsignaler og ørebevegelser. De kan også trampe med bakbeina i bakken for å varsle de andre kaninene i gruppa om fare.

Ville kaniner er vanligvis grå, sorte eller brunlige med små og spenstige kropper. Kaniner har blitt holdt som husdyr i over tusen år, både for kjøtt, pels og som kjæledyr. De siste hundre år har det også blitt avlet frem mange ulike raser med størrelse fra 1-8 kg.