Ilder

Ilderen tilhører mårfamilen og er i nær slekt med mink, mår, oter og røyskatt. En voksen ilder er normalt mellom 25-50 cm, pluss en hale på 10-20 cm. Vekten er 450-3500 gr, og hannene er større enn hunnene. Ilderen lever naturlig i skogen, i krattskog og lyng, og bor ofte i jord huler. Ilderen tilbringer vinteren i et lunt hi hvor den tærer på overskuddsnæringen den har skaffet seg i løpet av sensommeren og høsten. Ilderen er et nattaktivt rovdyr, og den liker å jakte i skumringen og om natten. På menyen står alle slags smågnagere, fugleunger og fugleegg, frosk og snegler. Den spiser også fisk, for det meste åtsler etter fisk som er skylt på land .

Tamilderen har bevart mange typiske atferdstrekk fra sine ville slektninger. Ofte sover de hele dagen, for så å kvikne til utover kvelden. De kan også være meget aktive i de første morgentimene.

Ilderen er ganske ny som kjæledyr her til lands. Den er et fascinerende dyr, og beholder sin lekne oppførsel hele livet. Selv om det å ha en ilder kan ligne litt på hunde- eller kattehold, har ilderen også sine særtrekk. Ilderen er for eksempel ikke like lett å trene som en hund og den har et annerledes kropps- og lydspråk.

Les mer hos Mattilsynet