Heder til trofaste NZB-støttespillere

Kjell Aaage Reneflot (t.v.) og Ole Paus hedret for sin mangeårige innsats for NZB. Foto: NZB/Kathrin Glaw.

Heder til trofaste NZB-støttespillere

På ZooExpo-banketten 2017, lørdag 1. april hyllet en fullsatt Keppler-sal på Thon Hotel Oslo Airport Kjell Aage Reneflot og Ole Paus for deres mangeårige innsats for zoobransjen i alminnelighet og Norges Zoohandleres Bransjeforening i særdeleshet. De to fikk overrakt hvert sitt høyst fortjente æresdiplom fra styret i foreningen.

Både Reneflot og Paus har vært uvurderlige støttespillere for NZB i en mannsalder. Paus var helt sentral i grunnleggelsen av foreningen i 1978, og har hatt mange år som formann og i andre styreverv, nesten kontinuerlig gjennom det meste av foreningens eksistens. Hans betydning som pådriver og inspirator kan ikke overvurderes, og han har i betydelig grad vært med på å forme NZB til det foreningen er i dag. Reneflot tjente som kasserer i styret i en tiårsperiode fra 1994 til 2003, og har også siden vist stor interesse for arbeidet foreningen gjør.