Genmodifiserte akvariefisker er forbudt

Pass opp for sebrafisker med «uvanlig» farge!

Vi minner om at det er strengt forbudt å innføre og/eller holde genmodifiserte akvariefisker i Norge såvel som i EU. Problemet har blitt aktualisert etter nylige beslag av røde og gulgrønne genmodifiserte sebrafisker i danske zoobutikker, og Miljødirektoratet har derfor bedt NZB om igjen å bidra til å skape oppmerksomhet omkring problemet. Klikk for å lese brevet fra Miljødirektoratet.

Bakgrunn

Den aller første kommersielt tilgjengelige genmodifiserte akvariefisken var en medaka (Oryzias latipes) fra taiwanske Taikong Corporation, som kom på markedet for allerede mer enn 15 år siden. TK-1, som den ble kalt utmerket seg vet å være selvlysende gulgrønn under UV-belysning (Black Light). Fluorescensen på disse første fiskene ble oppnådd ved å pode inn genet for produksjon av grønt fluoriserende protein (GFP) fra maneten Aequorea victoria. Siden kom det andre farger av både medaka og sebrafisk (Danio rerio) med bl.a. rødt fluoriserende protein (RFP) hentet fra skiveanemonen Discosoma striata. Flere ulike varianter blir nå produsert og solgt under navn som Gold Spot, White Zebra Danio, Albino Medaka, Blue Hikari, TK-1 Gold, TK-1 Green, TK-1 Red, TK-2 Purple, TK-2 Purple Leopard, TK-2 Red Leopard og TK-2 Red.

I tillegg til Taikong har Yorktown Technologies i USA markert seg med sine mange varianter av fluorescerende fisker som selges under navnet GloFish™. Pr. i dag markedsfører de flere varianter av sebrafisker, såvel som sort tetra/skjørtetetra (Gymnocorymbus ternetzi) og tigerbarber (Puntigrus tetrazona, tidl. Puntius tetrazona). Klikk her for å se produsentens bildegalleri over disse variantene.

Klikk her for å lese mer om den tidlige historien til genmodifiserte akvariefisker.

Forbud

Genmodifiserte organismer i sin alminnelighet blir sett på med betydelig skepsis i Europa, og akvariefisker er ikke noe unntak. Cartagena-protokollen om biosikkerhet (under CBD) stiller også strenge krav til håndtering av og markedstilgang for slike organismer, som gjør at det ikke vil være lett å få tilgang til det europeiske markedet for slike akvariefisker. Pr. i dag foreligger ingen tillatelse for innførsel og hold av genmodifiserte akvariefisker, hverken til Norge eller andre land i EU. Strafferammen for illegal innførsel, uten forutgående import- og markedsføringstillatelse er betydelige i hele Europa, og vil være likt for alle genmodifiserte akvariefisker – også om de ikke er entydig merket som slike.

Det foreligger i dag ikke noe problem med hverken Taikong Corporation eller Yorktown Technologies. De forsøker å håndheve sine patenter og har kontroll over hvor de selv selger sine fisker. Problemet oppstår når uautoriserte oppdrettere ulovlig starter oppdrett og selger dem uten å oppgi til kunden at dette er genmodifiserte fisker. Dette skjer i flere land i Asia, og mange ganger er oppdretter og eksportør, såvel som myndighetene i eksportlandet ukjent både med at fiskene er genmodifiserte og at det foreligger strenge handelsbegrensninger på slike.

Pass på

Problemet med ulovlig innførsel av genmodifiserte akvariefisker til Europa har hittil vært begrenset til sebrafisker (Danio rerio). Disse er lette å oppdrette og produseres i hundretusenvis av eksemplarer som kommer på det internasjonale markedet uten angivelse av at de er genmodifiserte.

Sebrafisker med «uvanlige» farger, spesifikt alle variasjoner av rødt, rosa, lakserød, oransje, gult og grønt, er med overveiende sannsynlighet genmodifiserte og derfor strengt forbud å innføre til og holde i Norge. IKKE KJØP DISSE FISKENE!

Dersom du har mistanke om at du selv eller andre er i besittelse av genmodifiserte akvariefisker, bes du om å varsle Miljødirektoratet snarest. NZB kan være behjelpelig med å formidle kontakt.

Det er per i dag ingen grunn til å tro at genmodifiserte fisker av andre arter enn sebrafisk tilbys til det europeiske markedet uten at de er tydelig angitt å være genmodifiserte. Av f.eks. tigerbarber finnes det mange vanlige varianter som har intense røde farger uten at det innebærer at de er genmodifiserte. Vi oppfordrer likevel importører til å være oppmerksom på at det kommer stadig flere genmodifiserte fiskevarianter på det internasjonale markedet. Kontakt NZB før du bestiller dersom du er i tvil om lovligheten av en fiskevariant.

Klikk her for å se bilder av sebrafisker som nylig ble beslaglagt i Danmark. Tigerbarbene på disse bildene er ikke genmodifiserte.