Medlemsfordeler

 • Kurs og seminarer i utvalgte temaer spesifikt for medlemmer
 • Bransjefaglig bistand fra NZBs sekretariat; derunder hjelp til etterlevelse av lover og regler
 • Gratis adgang for deg og dine ansatte på ZooExpo, fagmessen for norsk zoohandel
 • Deltakelse for deg og dine ansatte i NZBs lukkede medlemsforum på Facebook
 • Ekstra eksemplar av fagbladet PetScandinavia sendt til deg eller annen person i bedriften
 • NZB representerer dine interesser over for myndighetene, i møter og høringer, og sikrer fortsatt best mulig rammebetingelser for dyrehold og zoohandel
 • Gratis advokathjelp (både jobb-, bransjerelatert og privat) inntil én time per sak, og ut over dette rabatterte timepriser. Kontakt advokat Aleksander Ryan i Wahl-Larsen Advokatfirma på tlf. 40 63 90 50 eller e-post aleksander.ryan@wla.no.
 • Rabatterte og skreddersydde forsikringsløsninger hos Tryg:
  • 30% rabatt på næringslivsforsikring
  • 25% på yrkesskadeforsikring
  • 20% på firmabil
  • 10% på huseierforsikring næringsbygg
 • Rabatt på mobiltilpassede nettsider hos Automedia AS:
  • 20% på ordinære priser for design og oppsett av publiseringsverktøy & produksjon av undersider