Linker

 • EPO – European Pet Organization

  EPO er paraplyorganisasjonen for de største nasjonale europeiske zoobransje-organisasjonene. Generell informasjon om organisasjonen, medlemsoversikt, informasjon om arrangementer.
 • FOKUS PÅ DYR
  FOKUS er NZBs danske søsterorganisasjon. Generell informasjon om organisasjonen, medlemslister, pasningsveiledninger for ulike dyregrupper.
 • OATA – Ornamental Aquatic Trade Association
  Meget aktiv britisk bransjeorganisasjonen for akvarieindustrien. Samarbeidspartner for NZB. Sidene inneholder betydelige mengder informasjon for bransjen og andre som interesserer seg for akvarier.
 • OFI – Ornamental Fish International
  Internasjonal bransjeorganisasjon for firmaer og institusjoner/organisasjoner som direkte eller indirekte er avhengig av handelen med levende akvarieorganismer. Medlemmer i mer enn 40 land. NZB er et av de norske medlemmene. Webben inneholder opplysninger om OFIs virksomhet, medlemsliste og generell informasjon om den internasjonale handelen med akvarieorganismer.
 • Pet Industry Federation
  Britisk bransjeorganisasjon som arbeider for å bedre standardene for kjæledyrhold og -omsetning.
 • PIJAC – Pet Industry Joint Advisory Council
  NZBs amerikanske søsterorganisasjon og samarbeidspartner PIJAC er tilbake på nett med spenstige og informative sider. Mengder av informasjon om den amerikanske zoohandelen i særdeleshet, men også mange internasjonalt interessante saker.
 • PIJAC Canada
  NZBs søsterorganisasjon i Canada: Pet Industry Joint Advisory Council Canada. Sider på engelsk og fransk. Generell info om organsiasjonens arbeide, medlemmer og bransjens arbeidsvilkår i Canada..
 • ZOORF – Zoobranschens Riksförbund
  ZOORF er NZBs søsterorganisasjon i Sverige, og en viktig samarbeidspartner. Generell informasjon, medlemslister, info om ZOORFs kursvirksomhet.
 • ZZF – Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe
  NZBs søsterorganisasjon i Tyskland. Arrangør av fagmessen Interzoo. Webben gir generell informasjon om ZZFs virksomhet og tips for både bransjen og hobbyfolk. Omfattende sider. Alt på tysk.