Norges Zoohandleres Bransjeforening – NZB

NZB – Norges Zoohandleres Bransjeforening er en kommersielt uavhengig organisasjon som arbeider for en bedre og faglig dyktigere norsk zoobransje.

Medlemskap i NZB er åpent for registrerte, godkjente firmaer i zoobransjen; detaljister, grossister og importører.

NZB ivaretar medlemmenes interesser ved å arbeide for standardheving og kompetanseheving innen bransjen og ved å være en diskusjonspartner for bransjens rammebetingelser vis a vis myndighetene. Foreningen arbeider aktivt for å fremme ansvarsfullt dyrehold blant medlemmene så vel som i samfunnet ellers, og søker å sikre et etisk høyt nivå innen dyreholdet.

Ved medlemskap i NZB støtter du og får nytte av vårt arbeide for:

  • standard- og kompetanseheving innen norsk zoohandel
  • samarbeide med myndighetene for trygge rammevilkår for bransjen
  • internasjonalt samarbeide for å følge utviklingen i bransjens vilkår
  • arrangering av ZooExpo, zoofagmessen for norske aktører
  • kurs, konferanser og fagforedrag for bedriftseiere og ansatte
  • produksjon av informasjonsmateriale
  • elektroniske nyhetsbrev om aktuelle saker som vedrører bransjen

Gjennom samarbeidet med vår svenske søsterorganisasjon ZOORF i Scandinavian Pet Trade Union (SPTU) utgis fagbladet PetScandinavia som sendes gratis til alle registrerte firmaer i zoobransjen i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Gjennom medlemsskap i NZB er du med på å trygge bransjens fremtid i Norge.

NZBs vedtekter Søk om medlemsskap Medlemsfordeler