NZB Fagseminar

Hundeernæring – myter og fakta.

Onsdag 11. mai samlet hele 62 tilhørere fra zoobransjen seg til seminar om hundeernæring i KPMG-bygget på Majorstuen i Oslo. Dette var første gang NZB arrangerte et omfattende seminar på dette temaet, med 5 foredragsholdere som snakket om ulike sider ved de myter og fakta som omgir temaet «hundeernæring». Deretter møttes alle foredragsholderne ti paneldebatt med tittelen «Hvem skal vi tro på?».

NZB vil utbringe en stor takk til foredragsholderne Øystein Ahlstrøm, William Bredal, Jakob Lassen, Hallgeir Sterten og Marte Heilemann for at de på en så flott måte bidrog til å belyse dette temaet på en ny måte.