Fanconi-syndrom:

Er det grunn til å være bekymret for hundesnacks?

Norsk presse har i det siste rapportert om en sjelden nyresykdom hos hund, Fanconi-syndrom, som det i de siste månedene har blitt funnet flere tilfeller enn normalt av i Norge. NMBU Veterinærhøgskolen har i gang et forskningsprosjekt for å kartlegge dette. Nøyaktig hvor mange tilfeller forskerne kjenner til fra Norge har ikke blitt publisert, men det synes å være forholdsvis begrenset.

Som ved tilsvarende undersøkelser i USA, Australia og Storbritannia i de senere årene, mistenker forskerne at det kan være en sammenheng med inntak av enkelte snacksprodukter basert bl.a. på kylling; såkalte «jerky»-produkter produsert i Asia. Utover dette vil forskerne ikke offentliggjøre om noen spesifikke merkevarer er under mistanke, og foreløpig har heller ingen kunnet identifisere skadelige stoffer i produktene, verken her i Norge eller i utlandet. Det er heller ingen som finner noen sammenheng mellom spesifikke produsenter eller produksjonsmetoder.

I Norge spiser titusener av norske hunder til sammen flere millioner pakker av snacks som ligger nettopp i denne kategorien hvert eneste år. Tørkede kyllingprodukter har vært blant de mest populære snacksene i mange år. Problemene som nå rapporteres er nye i Norge, og synes å angå bare et veldig lite antall hunder og/eller produkter.

For Norges Zoohandleres Bransjeforening, som er opptatt av at norske hunder skal holde seg friske og glade, og at hundeeierne skal slippe å bekymre seg, er mistanken mot uspesifiserte snackprodukter en stor kilde til bekymring. Selv om vi ikke er kjent med at hunder har blitt syke av produkter som er kjøpt hos våre medlemsbedrifter, ønsker vi likevel å gi hundeeiere følgende råd:

  1. hold deg til et produkt som du og hunden allerede har erfaring med; eller
  2. dersom du begynner med et nytt snackprodukt; følg nøye med på hvordan hunden reagerer på produktet de første ukene; og
  3. vær forsiktig med å gi svært store mengder av snacks – spesielt til små hunder, dersom hunden ikke allerede er vant til det.

Nyresykdommen det er snakk om, Fanconi-syndrom, viser seg oftest først ved at hunden drikker og urinerer mer enn normalt. Dersom du nettopp har skiftet til et nytt snackprodukt, bør du også være oppmerksom på om noen av følgende symptomer plutselig oppstår:

  • nedsatt almenntilstand
  • dårlig appetitt
  • vektreduksjon
  • redusert aktivitet
  • oppkast
  • diare

 

Publisert 29. april 2018