Skjemaer for butikksalg av dyr

Skjemaer for butikksalg av dyr:

Forskrift om omsetning og midlertidig hold av dyr (FOR-2015-08-11-958) stiller en lang rekke krav til skriftlige rutiner for innkjøp og hold av dyr og skriftlig dokumentasjon av dette. NZB har utarbeidet flere dokumenter for å oppfylle disse kravene. De kan benyttes slik de er eller tilpasses etter den enkelte butikks forutsetninger og behov. NZBs skjemaer omfatter foreløpig:

  • Rutiner for sikring av kompetanse hos personale
  • Rutiner for innkjøp og salg av dyr i dyrebutikk
  • Rutiner for oppstalling, stell og tilsyn med pattedyr og fugler
  • Brannrutiner i dyrebutikk
  • Registreringsskjema for personalkompetanse
  • Registreringsskjema for handel med pattedyr og fugler
  • Pleieskjema for pattedyr og fugler
  • Tilsynsskjema for dyrehold
  • Standardkontrakt for dyresalg
  • Standarder for burstørrelser i dyrebutikk

Medlemmer får tilgang til dokumentene ved å henvende seg til NZBs sekretariat; info@nzb.no