Degus

Degusen kommer opprinnelig fra Chile og er i slekt med chinchillaen og marsvinet. Utseendemessig likner degusen en mellomting mellom et ekorn og en ørkenrotte. Den er vanligvis mellom 25 og 31 cm i kroppslengde og halen utgjør om lag halvparten av dette. Degusen har lange værhår og relativt store ører. Tennene er hvite når degusen bli født, men gulnes med alderen fordi de reagerer kjemisk med klorofyllet i maten den spiser.

Deguser er dagaktive og sosiale, og lever i naturen i flokker på mellom 10 og 100 individer. De samarbeider om å grave ut huler og holde vakt mot rovdyr, finne mat og passe unger. Deguser er nysgjerrige og intelligente dyr som er flinke til å finne metoder for å få tak i mat. I vill tilstand lever de hovedsakelig av planter, løv og bark, og de betraktes som skadedyr i bøndenes avlinger.