NZB Standard

Skjemaer for butikksalg av dyr

Skjemaer for butikksalg av dyr: Forskrift om omsetning og midlertidig hold av dyr (FOR-2015-08-11-958) stiller en lang rekke krav til skriftlige rutiner for innkjøp og hold av dyr og skriftlig dokumentasjon av dette. NZB har utarbeidet flere dokumenter for å oppfylle disse kravene. De kan benyttes slik de er eller tilpasses etter den enkelte butikks Skjemaer for butikksalg av dyr

Skjemaer for salg av legemidler til akvariefisk

Skjemaer for salg av legemidler til akvariefisk: Forskrift om omsetning mv. av reseptfrie legemidler utenom apotek (FOR-2003-08-14-1053) spesifiserer at legemidler til akvariefisk kun er tillatt å selge gjennom dyreforretninger (jfr. §2, andre ledd), og da på strenge, spesifiserte vilkår. NZB har utarbeidet flere dokumenter for å hjelpe bransjen til å oppfylle disse kravene. Dokumentene kan benyttes Skjemaer for salg av legemidler til akvariefisk

Standardkontrakt for salg av dyr

Standardkontrakt NZBs standardkontrakt for salg av dyr gjelder forbrukerkjøp av levende dyr fra zoobutikk til forbruker, og er utarbeidet av NZBs advokat i samarbeid med styret og generalsekretæren. Kontrakten må skrives ut i to eksemplarer, et til hver av selger og kjøper. Begge eksemplarer må signeres. Helst skal kontrakten skrives ut tosidig på ett ark. Dersom det Standardkontrakt for salg av dyr