fremmede arter

Dyr i dyrebutikker

Dyr i dyrebutikker – Regulering av zoobransjens salg av dyr Norges Zoohandleres Bransjeforening er stolte over å representere ekte dyrebutikker med hjerte og lidenskap for dyr, så vel som kunnskap og erfaring med dyrehold. Alle våre medlemmer forplikter seg til å etterleve foreningens etiske plattform. I norske dyrebutikker kan du finne flere dyrearter til salgs, Dyr i dyrebutikker

Invaderende arter

Fremmede arter – stadig oftere på dagsorden: Fremmede arter som forårsaker skade, til dels alvorlig skade, i miljøer de ikke naturlig hører hjemme i er svært godt kjent fra historien. Om vi nevner «kaniner i Australia», vil de fleste umiddelbart se for seg en økologisk katastrofe av dimensjoner. Man antar at det startet med 12 kaniner Invaderende arter

Krepsedilemma

Lovlige ferskvannskreps i Norge? Innførsel av varmekjære ferskvannskreps til Norge er tillatt under ‘FOR-2015-06-19-716 – Forskrift om fremmede organismer’, § 7, første ledd, pkt. c, under forutsetning av at de «kun kan leve ved temperaturer over 5 °C, og … utelukkende skal holdes for prydformål i innendørs akvarier som er innrettet slik at organismer ikke kan slippe Krepsedilemma

Regulering under Naturmangfoldloven

  Forskrift om fremmede organismer: Den nye forskrift om fremmede organismer (FOR 2015-06-19-716) ble vedtatt ved kongelig resolusjon 19. juni 2015, men trådde først i kraft 1. januar 2016. Vi har da kommet et langt stykke videre i en prosess som Miljødirektoratet (og før det Direktoratet for naturforvaltning) har jobbet med i mange år. NZB Regulering under Naturmangfoldloven

Unngå rømning!

Sett ikke dyr og planter ut i naturen! De dyr og planter du kan kjøpe i zoohandelen kommer med svært få unntak fra andre land og hører ikke naturlig hjemme i Norge. De må derfor ikke settes ut i naturen eller holdes på en slik måte at det er fare for at de kan rømme. Unngå rømning!