Åpent brev om handel med dyr

Den globale zoobransjen skriver åpent brev som respons på krav om forbud mot handel med ville dyr

Zoobransjeorganisasjoner, som representerer firmaer som handler med selskaps- og hobbydyr og/eller fôr og produkter til disse, har gått sammen om å skrive et åpent brev som reaksjon på forsøk på å utnytte COVID-19-pandemien til å innføre forbud mot handel med levende dyr.

Bransjeorganisasjoner fra flere land i Europa og Nord-Amerika har satt sitt navn under brevet som forsøker å skape en motvekt til de negative og opportunistiske kampanjene som nå drives frem av frivillige organisasjoner som har en klar holdning mot dyrehold og -handel i enhver form.

Brevet uttrykker zoobransjens advarsel mot at den pågående pandemien utnyttes til å kreve totalforbud mot handel med ville (ikke-domestiserte) dyrearter, uten tanke på konsekvensene dette ville medføre. Fremfor alt oppfordres nasjonale og internasjonale styrende organer som i dag regulerer handelen med levende dyr til å stå imot de grunnløse kravene om å forby handel med dyr, og i stedet stole på vitenskap, gode reguleringer og solid oppfølging for å unngå sykdomsspredning.

Svein A. Fosså, generalsekretær i Norges Zoohandleres Bransjeforening (NZB) og president i European Pet Organization (EPO) forklarer bakgrunnen for brevet:

«Vi ser at stadig flere frivillige organisasjoner, aktivister og kjendiser fra ulike samfunnsfunksjoner over hele verden går ut med krav om forbud mot handel med levende dyr, helt uten hensyn til hvilke effekter det vil ha.»

«Vi opplever at mange utnytter usikkerheten og de bekymringer folk har rundt den pågående pandemien til å fremme egne politiske agendaer og kreve forbud mot handel med dyr uten hensyn til konsekvensene av et forbud.».

“I Norge har vi allerede noen av verdens strengeste reguleringer på handel med og hold av selskaps- og hobbydyr. Her i landet har vi store begrensninger på hvilke dyrearter som er tillatt og hvor de kan komme fra, men også norske dyreholderes interesser ville bli sterkt skadelidende om man skulle innføre totalforbud mot internasjonal handel. Ikke desto mindre gjelder vår bekymring ennå mer de mange menneskene i den tredje verden som lever av handel med f.eks. akvariefisk og terrariedyr, ofte uten andre bærekraftige alternativer for å skaffe seg et levebrød og helt uten de sosiale sikkerhetsnett som vi nyter godt av i vår del av verden.»

«I brevet fremhever vi at ikke-bærekraftig og ulovlig virksomhet skader omdømmet til alle dem som arbeider bærekraftig og lovlig innenfor handelen med dyr. Som bransjeorganisasjoner innenfor en regulert og lovlig næring støtter vi og forplikter oss til å samarbeide med troverdige organisasjoner i kampen for å utvikle enda mer effektive reguleringer og økte håndhevingstiltak over hele verden for å takle illegal virksomhet.»

Les brevet her.