9332941 - close up of greek tortoise

Etter førti år med totalforbud mot hold av reptiler i Norge vil en revidert ‘Forskrift om forbud mot eksotiske dyr’ åpne for lovlig hold av 19 spesifiserte arter av øgler, slanger og skilpadder. Den nye forskriften trer i kraft 15. august 2017. Inntil da er det fortsatt forbudt å innføre, omsette og holde reptiler i Norge.

Norges Zoohandleres Bransjeforening arbeider nå med opplæring og veiledning av zoobutikker for å gjøre dem optimalt egnet til å gi råd og veiledning til dyreeiere som ønsker å holde reptiler. Så snart som det er praktisk mulig, vil vi legge ut informasjon også på disse sidene.

Les mer om prosessen som ledet opp til lovendringen ved å klikke her.